Vad är din offentliga IP-adress

Vad är din offentliga IP-adress

Din personliga IP-adress är:

34.239.158.223
AS14618 Amazon Inc
amazon.com
, Ashburn, Virginia, United States
America/New_York - Lokal tid är: 09:12:56
47708

Kundinformation

(Bredd/Höjd)
English
(Bredd/Höjd)

Info geolokalisering av din IP

I vissa fall är platsen ungefärlig.

Vad är IP-adressen?

IP-adressen står för Internet Protocol Address. Internet Protocol är en uppsättning regler för kommunikation över Internet, som att skicka e-post, strömma video eller ansluta till en webbplats. En IP-adress identifierar ett nätverk eller en enhet på Internet.

Vad gör nätverksprotokoll?

Internetprotokoll hanterar processen att tilldela en IP-adress till varje enhet. IP-adressen är unik. Detta gör det enkelt att se vilka enheter på Internet som är skicka, begära och ta emot information och vilken information det är.

Hur fungerar IP-adressen?

IP-adressen har samma syfte som telefonnumret. Identifiera enheten, i det här fallet enheten som ansluter till internet, och gör anslutningen till webbplats du besöker, som i sin tur kan identifiera dig och övervaka trafik.

Vad är skillnaden mellan en IPv4 IP-adress och en IPv6?

Det finns två typer av IP-adresser: IPv4 och IPv6. skillnaden mellan de två är alla i antalet siffror som utgör dem. IPv4-adresserna innehåller en serie med fyra siffror från 0 (exklusive det första) till 255. Varje nummer separeras från nästa med ett punkt. Till exempel är 121.122.123.124 en typ av IPv4-adress.
IPv6-adresserna innehåller åtta grupper med fyra hexadecimala siffror. Grupperna med fyra hexadecimala siffror separeras med kolon.

Vad består IP-adressen av?

IP-adressen består av två delar: den första delen är nätverks-ID, som inkluderar de tre första siffrorna i adressen, det sista numret är värd-ID. Så med tanke på IP 121.122. 123.124, vi kan säga att 121.122.123 är nätverks-ID medan 124 är värd-ID.
Nätverks-ID indikerar vilket nätverk enheten är på. Värd-ID identifierar den specifika enheten på det nätverket.

Kan du dölja IP-adressen?

Ja, om du inte vill visa din IP-adress kan du maskera den med ett virtuellt privat nätverk (VPN). VPN hindrar ditt nätverk från att avslöja din IP-adress.

När uppfanns IP-adressen?

IPv4-adressen går tillbaka till början av 1980-talet, när Internet var ett privat nätverk som användes för militära ändamål. Internet var faktiskt från början utformat för säker och snabb leverans av militär kommunikation Den efterföljande civila betydelsen av detta projekt och den växande spridningen av anslutna enheter (surfplattor, persondatorer, smartphones, etc.) ledde till skapandet av ett imponerande antal IPv4-adresser tills de nästan var slut.
Det är därför IPv6 skapades för ungefär tio år sedan. Denna serie med åtta grupper med fyra hexadecimala siffror kan garantera skapandet av en enorm mängd IP-adresser, vilket undviker risken att ta slut på dem. IPv6 ersätter långsamt IPv4, men båda används för närvarande.

Vad är en offentlig IP-adress?

En offentlig IP-adress är en IP-adress som används för att komma åt Internet. Om du har en offentlig IP-adress på din router eller dator kan du organisera din server (VPN, FTP, WEB, etc.), för att fjärråtkomst till din dator eller videoövervakningskameror från var som helst på det globala nätverket. Den offentliga IP-adressen tilldelas nätverksroutern av Internet Service Provider (ISP).

Vad är en privat IP-adress?

Den privata IP-adressen är en intern adress och fungerar bara inom ett lokalt nätverk (den identifierar till exempel datorerna i ett företagsnätverk). Den tillåter inte åtkomst till internet och internet kan därför inte skicka data. Enheter som finns i det lokala nätverket kan kommunicera med varandra utan hjälp av internet.
När det gäller lokala nätverk kan anslutningen till Internet göras via NAT (Network Address Translation) som ersätter privat IP-adress med en offentlig IP-adress. Privata IP-adresser inom samma lokala nätverk är unika och kan inte dupliceras.

Vad är skillnaden mellan offentlig IP och privat IP?

Den huvudsakliga skillnaden mellan offentliga och privata IP-adresser är avståndet de kan nå och vad de är anslutna till. En offentlig IP-adress är din identitet på Internet och ser till att informationen du är letar efter på nätet kan hitta dig. En privat IP-adress används inom ett privat (lokalt) nätverk och säkerställer en säker anslutning med andra enheter i samma nätverk.

Vad betyder statisk IP-adress?

Den statiska IP-adressen tilldelas av Internetleverantören (ISP) och dess egenskap är att alltid förbli densamma. I praktiken ändras den statiska IP-adressen aldrig. Vanligtvis tillskrivs den servrar eller annan viktig utrustning. Statisk IP är ofta att föredra i företagsinställningar, medan dynamisk IP är mer populärt för hemmabruk.

Vilka är fördelarna med en statisk IP-adress?

Statisk IP-adress är mycket enklare att ställa in och hantera med DNS-servrar. Statisk IP-adress gör det också lättare för klienten att hitta dig via DNS. Detta innebär att klienten lättare hittar din webbplats och/eller de tjänster som du erbjuder.
Den statiska IP-adressen förenklar fjärrarbete genom användning av ett virtuellt privat nätverk (VPN) eller andra fjärråtkomstprogram.
Den statiska IP-adressen säkerställer mer tillförlitlig kommunikation i vid telefonkonferenser eller annan röst- och videokommunikation eftersom det förenklar användningen av Voice over Internet Protocol, det så kallade VoIP.

Vilka är nackdelarna med en statisk IP-adress?

Den statiska IP-adressen är lättare att hacka eftersom det är lätt att identifiera serverns plats i det gränslösa utrymmet på Internet, den är dyrare än en dynamisk IP och kan skapa verkliga problem i termer av säkerhet. Tyvärr kan alla som har alla användbara verktyg och färdigheter för att bryta nätverket spåra den fysiska platsen för enheten som den specifika statiska IP-adressen är kopplad till.