Jaká je vaše veřejná IP adresa

Jaká je vaše veřejná IP adresa

Vaše osobní IP adresa je:

34.239.158.223
AS14618 Amazon Inc
amazon.com
, Ashburn, Virginia, United States
America/New_York - Místní čas je: 08:25:48
55798

Informace o klientovi

(Šířka/Výška)
English
(Šířka/Výška)

Informační geolokace vaší IP

V některých případech je umístění přibližné.

Jaká je IP adresa?

IP adresa je zkratka pro Internet Protocol Address. Internetový protokol je sada pravidel pro komunikaci přes internet, jako je odesílání pošty, streamování videa nebo připojení k webové stránce. IP adresa identifikuje síť nebo zařízenína internetu.

Co dělají síťové protokoly?

Internetové protokoly spravují proces přidělování IP adresy každému zařízení. IP adresa je jedinečná. Díky tomu lze snadno zjistit, která zařízení na internetu jsou odesílání, vyžadování a přijímání informací a o jaké informace se jedná.

Jak funguje IP adresa?

IP adresa má stejný účel jako telefonní číslo. Identifikujte zařízení, v tomto případě zařízení, které se připojuje k internetu, a připojte se k webové stránky, které navštěvujete, které vás mohou identifikovat a sledovat provoz.

Jaký je rozdíl mezi IPv4 adresou a IPv6?

Existují dva typy IP adres: IPv4 a IPv6. Rozdíl mezi těmito dvěma je pouze v počtu číslic, které je tvoří. Adresy IPv4 obsahují série čtyř čísel v rozsahu od 0 (kromě prvního) do 255. Každé číslo je od dalšího odděleno tečkou. Například 121.122.123.124 je typ adresy IPv4.
Adresy IPv6 obsahuje osm skupin po čtyřech hexadecimálních číslicích. Skupiny po čtyřech hexadecimálních číslicích jsou odděleny dvojtečkami.

Z čeho se skládá IP adresa?

IP adresa se skládá ze dvou částí: první část je ID sítě, které obsahuje první tři čísla adresy, poslední číslo je ID hostitele. Takže s ohledem na IP 121.122. 123.124, můžeme říci, že 121.122.123 je ID sítě, zatímco 124 je ID hostitele.
ID sítě označuje, ve které síti se zařízení nachází. ID hostitele identifikuje konkrétní zařízení v této síti.

Můžete skrýt IP adresu?

Ano, pokud nechcete zobrazovat svou IP adresu, můžete ji maskovat pomocí virtuální privátní sítě (VPN). VPN brání vaší síti prozradit Vaši IP adresu.

Kdy byla vynalezena IP adresa?

Adresa IPv4 pochází z počátku 80. let 20. století, kdy byl internet soukromou sítí používanou pro vojenské účely. Internet byl ve skutečnosti původně navržen pro bezpečné a rychlé doručování vojenské komunikace. Následný občanský význam tohoto projektu a rostoucí rozšíření propojených zařízení (tablety, osobní počítače, chytré telefony atd.) vedly k vytvoření impozantního počtu IPv4 adres až do jejich téměř vyčerpání.
Proto asi před deseti lety vznikl IPv6. Tato série osmi skupin po čtyřech hexadecimálních číslicích je schopna zaručit vytvoření obrovského množství IP adres a vyhnout se tak nebezpečí jejich vyčerpání. IPv6 pomalu nahrazuje IPv4, ale oba se v současnosti používají.

Co je veřejná IP adresa?

Veřejná IP adresa je IP adresa používaná pro přístup k internetu. Veřejná IP adresa na routeru nebo počítači vám umožňuje organizovat váš server (VPN, FTP, WEB, atd.), pro vzdálený přístup k vašemu počítači nebo kamerám pro dohled odkudkoli v globální síti. Veřejnou IP adresu přiděluje síťovému routeru poskytovatel internetových služeb (ISP).

Co je soukromá IP adresa?

Privátní IP adresa je interní adresa a funguje pouze v rámci lokální sítě (např. identifikuje PC v podnikové síti). Neumožňuje přístup k internetu, a proto internet nemůže posílat data. Zařízení, která jsou v lokální síti, mohou mezi sebou komunikovat bez pomoci internetu.
V případě lokálních sítí lze připojení k internetu provést pomocí NAT (Network Address Translation), který nahrazuje soukromá IP adresa s veřejnou IP adresou. Soukromé IP adresy v rámci stejné místní sítě jsou jedinečné a nelze je duplikovat.

Jaký je rozdíl mezi veřejnou IP a soukromou IP?

Hlavním rozdílem mezi veřejnými a soukromými IP adresami je vzdálenost, kterou mohou dosáhnout a k čemu jsou připojeny. Veřejná IP adresa je vaše identita na internetu a zajišťuje, že informace, které jste hledá na internetu vás může najít. Soukromá IP adresa se používá v privátní (místní) síti a zajišťuje bezpečné spojení s ostatními zařízeními ve stejné síti.

Co znamená statická IP adresa?

Statická IP adresa je přidělena poskytovatelem internetových služeb (ISP) a její charakteristikou je, aby vždy zůstala stejná. V praxi se statická IP nikdy nemění. Obvykle je připisována serverům nebo Statická IP je často preferována v podnikovém prostředí, zatímco dynamická IP je oblíbenější pro domácí použití.

Jaké jsou výhody statické IP adresy?

Statická IP adresa se mnohem snadněji nastavuje a spravuje pomocí serverů DNS. Statická IP adresa také usnadňuje klientovi, aby vás našel prostřednictvím DNS. To znamená, že klient snáze najde vaše stránky a/nebo služby, které kterou nabízíte.
Statická IP adresa zjednodušuje práci na dálku pomocí virtuální privátní sítě (VPN) nebo jiných programů pro vzdálený přístup.
Statická IP adresa zajišťuje spolehlivější komunikaci v v případě telekonferencí nebo jiné hlasové a video komunikace, protože zjednodušuje používání protokolu Voice over Internet Protocol, tzv. VoIP.

Jaké jsou nevýhody statické IP adresy?

Statická IP adresa je snadněji hacknutelná, protože je snadné identifikovat umístění serveru v neomezeném prostoru internetu, je dražší než dynamická IP a může způsobit skutečné problémy z hlediska bezpečnosti. Bohužel každý, kdo má všechny užitečné nástroje a dovednosti k prolomení sítě, může vysledovat fyzické umístění zařízení, ke kterému je tato konkrétní statická adresa IP přidružena.