Aká je vaša verejná IP adresa

Aká je vaša verejná IP adresa

Vaša osobná IP adresa je:

34.239.158.223
AS14618 Amazon Inc
amazon.com
, Ashburn, Virginia, United States
America/New_York - Miestny čas je: 09:28:23
41808

Informácie o klientovi

(Šírka/Výška)
English
(Šírka/Výška)

Informačná geolokácia vašej IP

V niektorých prípadoch je umiestnenie približné.

Aká je IP adresa?

Adresa IP je skratka pre adresu internetového protokolu. Internetový protokol je súbor pravidiel pre komunikáciu cez internet, ako je odosielanie pošty, streamovanie videa alebo pripojenie k webovej lokalite. IP adresa identifikuje sieť alebo zariadeniena internete.

Čo robia sieťové protokoly?

Internetové protokoly spravujú proces prideľovania adresy IP každému zariadeniu. Adresa IP je jedinečná. Vďaka tomu môžete ľahko zistiť, ktoré zariadenia na internete sú odosielanie, žiadanie a prijímanie informácií a o aké informácie ide.

Ako funguje IP adresa?

Adresa IP má rovnaký účel ako telefónne číslo. Identifikujte zariadenie, v tomto prípade zariadenie, ktoré sa pripája na internet, a vytvorte spojenie s webovú stránku, ktorú navštevujete, ktorá vás môže identifikovať a monitorovať návštevnosť.

Aký je rozdiel medzi IPv4 adresou a IPv6?

Existujú dva typy adries IP: IPv4 a IPv6. Rozdiel medzi nimi je len v počte číslic, z ktorých sa skladajú. Adresy IPv4 obsahujú séria štyroch čísel v rozsahu od 0 (okrem prvého) do 255. Každé číslo je od ďalšieho oddelené bodkou. Napríklad 121.122.123.124 je typ adresy IPv4.
Adresy IPv6 obsahuje osem skupín po štyri šestnástkové číslice. Skupiny po štyri šestnástkové číslice sú oddelené dvojbodkami.

Z čoho pozostáva IP adresa?

Adresa IP sa skladá z dvoch častí: prvá časť je ID siete, ktoré obsahuje prvé tri čísla adresy, pričom posledné číslo je ID hostiteľa. Takže ak vezmeme do úvahy IP 121.122. 123.124, môžeme povedať, že 121.122.123 je ID siete, zatiaľ čo 124 je ID hostiteľa.
ID siete označuje, v ktorej sieti sa zariadenie nachádza. ID hostiteľa identifikuje konkrétne zariadenie v tejto sieti.

Môžete skryť IP adresu?

Áno, ak nechcete zobrazovať svoju IP adresu, môžete ju maskovať pomocou virtuálnej súkromnej siete (VPN). VPN bráni vašej sieti odhaliť Vašu IP adresu.

Kedy bola vynájdená IP adresa?

Adresa IPv4 pochádza zo začiatku 80. rokov 20. storočia, keď bol internet súkromnou sieťou používanou na vojenské účely. Internet bol v skutočnosti pôvodne navrhnutý na bezpečné a rýchle doručovanie vojenskej komunikácie Následný občiansky význam tohto projektu a rastúce rozširovanie pripojených zariadení (tablety, osobné počítače, smartfóny atď.) viedli k vytvoreniu impozantného počtu IPv4 adries až do ich takmer vyčerpania.
To je dôvod, prečo asi pred desiatimi rokmi vznikol protokol IPv6. Táto séria ôsmich skupín štyroch hexadecimálnych číslic je schopná zaručiť vytvorenie obrovského množstva adries IP a vyhnúť sa nebezpečenstvu ich vyčerpania. IPv6 pomaly nahrádza IPv4ale v súčasnosti sa používajú obe.

Čo je verejná IP adresa?

Verejná IP adresa je IP adresa používaná na prístup na Internet. Verejná IP adresa na smerovači alebo počítači vám umožňuje organizovať váš server (VPN, FTP, WEB atď.), aby ste mohli vzdialene pristupovať k vášmu počítaču alebo kamerám na sledovanie videa odkiaľkoľvek na globálnej sieti. Verejnú IP adresu prideľuje sieťovému smerovaču poskytovateľ internetových služieb (ISP).

Čo je súkromná IP adresa?

Súkromná IP adresa je interná adresa a funguje iba v rámci lokálnej siete (napríklad identifikuje počítače v podnikovej sieti). Neumožňuje prístup na internet, a preto internet nemôže odosielať dáta. Zariadenia, ktoré sú v lokálnej sieti, môžu medzi sebou komunikovať bez pomoci internetu.
V prípade lokálnych sietí je možné pripojenie k internetu uskutočniť cez NAT (Network Address Translation), ktorý nahrádza súkromná IP adresa s verejnou IP adresou. Súkromné ​​IP adresy v rámci tej istej lokálnej siete sú jedinečné a nemožno ich duplikovať.

Aký je rozdiel medzi verejnou IP a súkromnou IP?

Hlavný rozdiel medzi verejnou a súkromnou IP adresou je vzdialenosť, ktorú môžu dosiahnuť a ku ktorému sú pripojené. Verejná IP adresa je vaša identita na internete a zabezpečuje, že informácie, ktoré ste vyhľadávač na internete vás môže nájsť. Súkromná adresa IP sa používa v rámci súkromnej (miestnej) siete a zabezpečuje bezpečné spojenie s inými zariadeniami v rovnakej sieti.

Čo znamená statická IP adresa?

Statická IP adresa je pridelená poskytovateľom internetových služieb (ISP) a jej vlastnosťou je, že vždy zostáva rovnaká. V praxi sa statická IP adresa nikdy nemení. Zvyčajne sa pripisuje serverom resp. Statická adresa IP sa často uprednostňuje v podnikových nastaveniach, zatiaľ čo dynamická adresa IP je obľúbenejšia pre domáce použitie.

Aké sú výhody statickej IP adresy?

Statická IP adresa sa oveľa jednoduchšie nastavuje a spravuje pomocou serverov DNS. Statická adresa IP tiež uľahčuje klientovi nájsť vás prostredníctvom DNS. To znamená, že klient ľahšie nájde vašu stránku a/alebo služby, ktoré ponúkate.
Statická IP adresa zjednodušuje prácu na diaľku pomocou virtuálnej privátnej siete (VPN) alebo iných programov pre vzdialený prístup.
Statická IP adresa zaisťuje spoľahlivejšiu komunikáciu v v prípade telekonferencií alebo inej hlasovej a video komunikácie, pretože zjednodušuje používanie protokolu Voice over Internet Protocol, takzvaného VoIP.

Aké sú nevýhody statickej IP adresy?

Statická IP adresa je ľahšie napadnuteľná, pretože je ľahké identifikovať umiestnenie servera v neobmedzenom priestore internetu, je drahšia ako dynamická IP a môže spôsobiť skutočné problémy z hľadiska bezpečnosti. Bohužiaľ, každý, kto má všetky užitočné nástroje a zručnosti na prelomenie siete, môže vystopovať fyzické umiestnenie zariadenia, ku ktorému je priradená konkrétna statická adresa IP.