Koja je vaša javna IP adresa

Koja je vaša javna IP adresa

Vaša lična IP adresa je:

34.239.158.223
AS14618 Amazon Inc
amazon.com
, Ashburn, Virginia, United States
America/New_York - Lokalno vrijeme je: 08:24:42
43810

Informacije o klijentu

(Širina/visina)
English
(Širina/visina)

Informacija o geolokaciji vašeg IP-a

U nekim slučajevima lokacija je približna.

Koja je IP adresa?

IP adresa je skraćenica za adresu internetskog protokola. Internet protokol je skup pravila za komunikaciju putem interneta, kao što je slanje pošte, streaming videa ili povezivanje na web stranicu. IP adresa identifikuje mrežu ili uređajna Internetu.

Šta rade mrežni protokoli?

Internet protokoli upravljaju procesom dodjeljivanja IP adrese svakom uređaju. IP adresa je jedinstvena. Ovo olakšava uvid u koji uređaji na internetu su slanje, traženje i primanje informacija i koje su to informacije.

Kako IP adresa radi?

IP adresa ima istu svrhu kao i broj telefona. Identifikujte uređaj, u ovom slučaju uređaj koji se povezuje na internet, i uspostavite vezu sa web stranicu koju posjećujete, a koja vas može identificirati i pratiti promet.

Koja je razlika između IPv4 IP adrese i IPv6?

Postoje dvije vrste IP adresa: IPv4 i IPv6. Razlika između ove dvije je u broju cifara koje ih sačinjavaju. IPv4 adrese sadrže niz od četiri broja u rasponu od 0 (bez prvog) do 255. Svaki broj je odvojen od sljedećeg točkom. Na primjer, 121.122.123.124 je vrsta IPv4 adrese.
IPv6 adrese sadrži osam grupa od četiri heksadecimalne cifre. Grupe od četiri heksadecimalne cifre su odvojene dvotočkama.

Od čega se sastoji IP adresa?

IP adresa se sastoji od dva dijela: prvi dio je ID mreže, koji uključuje prva tri broja adrese, a posljednji broj je ID hosta. Dakle, s obzirom na IP 121.122. 123.124, možemo reći da je 121.122.123 ID mreže dok je 124 ID hosta.
Mrežni ID označava na kojoj je mreži uređaj. ID hosta identificira određeni uređaj na toj mreži.

Možete li sakriti IP adresu?

Da, ako ne želite da prikažete svoju IP adresu možete je maskirati koristeći virtuelnu privatnu mrežu (VPN). VPN sprečava vašu mrežu da otkrije vašu IP adresu.

Kada je IP adresa izumljena?

IPv4 adresa datira iz ranih 1980-ih, kada je Internet bio privatna mreža koja se koristila u vojne svrhe. Internet je, zapravo, prvobitno bio dizajniran za sigurnu i brzu isporuku vojnih komunikacija U periodu hladnog rata, kasniji civilni značaj ovog projekta i rastuća difuzija povezanih uređaja (tableta, personalnih računara, pametnih telefona, itd.) doveli su do stvaranja impresivnog broja IPv4 adresa sve dok nisu bile skoro iscrpljene.
Zbog toga je IPv6 zamišljen prije desetak godina.Ovaj niz od osam grupa od četiri heksadecimalne cifre može garantirati stvaranje enormne količine IP adresa, izbjegavajući opasnost da im ponestane. IPv6 polako zamjenjuje IPv4, ali oba su trenutno u upotrebi.

Šta je javna IP adresa?

Javna IP adresa je IP adresa koja se koristi za pristup internetu. Posjedovanje javne IP adrese na ruteru ili računaru omogućava vam da organizirate svoj server (VPN, FTP, WEB, itd.), za daljinski pristup vašem računaru ili kamerama za video nadzor sa bilo kog mesta na globalnoj mreži. Javnu IP adresu mrežnom ruteru dodeljuje Internet Service Provider (ISP).

Šta je privatna IP adresa?

Privatna IP adresa je interna adresa i radi samo unutar lokalne mreže (na primjer identifikuje računare mreže kompanije). Ne dozvoljava pristup internetu i stoga internet ne može slati podatke. Uređaji koji su u lokalnoj mreži mogu međusobno komunicirati bez pomoći interneta.
U slučaju lokalnih mreža, konekcija na Internet se može ostvariti putem NAT-a (Network Address Translation) koji zamjenjuje privatna IP adresa s javnom IP adresom. Privatne IP adrese unutar iste lokalne mreže su jedinstvene i ne mogu se duplirati.

Koja je razlika između javnog IP-a i privatnog IP-a?

Glavna razlika između javnih i privatnih IP adresa je udaljenost koju mogu doseći i na šta su povezani. Javna IP adresa je vaš identitet na Internetu i osigurava da informacije koje ste Tražite na mreži može vas pronaći. Privatna IP adresa se koristi unutar privatne (lokalne) mreže i osigurava sigurnu vezu s drugim uređajima na istoj mreži.

Šta znači statička IP adresa?

Statičku IP adresu dodeljuje provajder Internet usluga (ISP) i njena karakteristika je da uvek ostane ista. U praksi, statička IP adresa se nikada ne menja. Obično se pripisuje serverima ili druga važna oprema. Statička IP adresa se često preferira u korporativnim postavkama, dok je dinamička IP popularnija za kućnu upotrebu.

Koje su prednosti statičke IP adrese?

Statička IP adresa je mnogo lakša za postavljanje i upravljanje sa DNS serverima. Takođe, statična IP adresa olakšava klijentu da vas pronađe preko DNS-a. To znači da će klijent lakše pronaći vašu stranicu i/ili usluge koje koju nudite.
Statička IP adresa pojednostavljuje rad na daljinu kroz korištenje virtuelne privatne mreže (VPN) ili drugih programa za daljinski pristup.
Statička IP adresa osigurava pouzdaniju komunikaciju u u slučaju telekonferencija ili drugih glasovnih i video komunikacija jer pojednostavljuje upotrebu Voice over Internet Protocol, takozvanog VoIP.

Koji su nedostaci statične IP adrese?

Statička IP adresa je lakše hakovana jer je lako identifikovati lokaciju servera u bezgraničnom prostoru Interneta, skuplja je od dinamičke IP adrese i može stvoriti prave probleme u smislu sigurnosti. Nažalost, svako ko ima sve korisne alate i vještine za razbijanje mreže može pratiti fizičku lokaciju uređaja s kojim je ta specifična statička IP adresa povezana.