Hva er din offentlige IP-adresse

Hva er din offentlige IP-adresse

Din personlige IP-adresse er:

34.239.158.223
AS14618 Amazon Inc
amazon.com
, Ashburn, Virginia, United States
America/New_York - Lokal tid er: 10:09:02
51254

Kundeinformasjon

(Bredde/Høyde)
English
(Bredde/Høyde)

Info geolokalisering av din IP

I noen tilfeller er plasseringen omtrentlig.

Hva er IP-adressen?

IP-adressen står for Internet Protocol Address. Internett-protokollen er et sett med regler for kommunikasjon over Internett, for eksempel å sende e-post, strømme video eller koble til et nettsted. En IP-adresse identifiserer et nettverk eller en enhetpå Internett.

Hva gjør nettverksprotokoller?

Internettprotokoller styrer prosessen med å tildele en IP-adresse til hver enhet. IP-adressen er unik. Dette gjør det enkelt å se hvilke enheter på Internett som er sende, be om og motta informasjon og hvilken informasjon det er.

Hvordan fungerer IP-adressen?

IP-adressen har samme formål som telefonnummeret. Identifiser enheten, i dette tilfellet enheten som kobles til internett, og opprett forbindelsen med nettstedet du besøker, som igjen kan identifisere deg og overvåke trafikk.

Hva er forskjellen mellom en IPv4 IP-adresse og en IPv6?

Det finnes to typer IP-adresser: IPv4 og IPv6. forskjellen mellom de to er alt i antall sifre som utgjør dem. IPv4-adressene inneholder en serie med fire tall fra 0 (unntatt det første) til 255. Hvert tall er atskilt fra det neste med punktum. For eksempel er 121.122.123.124 en type IPv4-adresse.
IPv6-adressene inneholder åtte grupper med fire heksadesimale sifre. Gruppene med fire heksadesimale sifre er atskilt med kolon.

Hva består IP-adressen av?

IP-adressen består av to deler: den første delen er nettverks-IDen, som inkluderer de tre første tallene i adressen, det siste nummeret er verts-IDen. Så med tanke på IP 121.122. 123.124, kan vi si at 121.122.123 er nettverks-IDen mens 124 er verts-IDen.
Nettverks-IDen indikerer hvilket nettverk enheten er på. Verts-IDen identifiserer den spesifikke enheten på det nettverket.

Kan du skjule IP-adressen?

Ja, hvis du ikke vil vise IP-adressen din kan du maskere den ved å bruke et virtuelt privat nettverk (VPN). VPN forhindrer nettverket ditt i å avsløre IP-adressen din.

Når ble IP-adressen oppfunnet?

IPv4-adressen dateres tilbake til tidlig på 1980-tallet, da Internett var et privat nettverk som ble brukt til militære formål. Internett ble faktisk opprinnelig designet for sikker og rask levering av militær kommunikasjon Den påfølgende sivile betydningen av dette prosjektet og den økende spredningen av tilkoblede enheter (nettbrett, personlige datamaskiner, smarttelefoner, etc.) førte til opprettelsen av et imponerende antall IPv4-adresser helt til de nesten var oppbrukt.
Dette er grunnen til at IPv6 ble unnfanget for omtrent ti år siden. Denne serien på åtte grupper med fire heksadesimale sifre er i stand til å garantere opprettelsen av en enorm mengde IP-adresser, og unngår faren for å gå tom for dem. IPv6 erstatter sakte IPv4, men begge er i bruk for øyeblikket.

Hva er en offentlig IP-adresse?

En offentlig IP-adresse er en IP-adresse som brukes for å få tilgang til Internett. Å ha en offentlig IP-adresse på ruteren din eller datamaskinen lar deg organisere serveren din (VPN, FTP, WEB, etc.), for å få ekstern tilgang til datamaskinen eller videoovervåkingskameraene fra hvor som helst på det globale nettverket. Den offentlige IP-adressen tildeles nettverksruteren av Internett-leverandøren (ISP).

Hva er en privat IP-adresse?

Den private IP-adressen er en intern adresse og fungerer bare innenfor et lokalt nettverk (for eksempel identifiserer den PC-ene til et bedriftsnettverk). Den tillater ikke tilgang til internett og internett kan derfor ikke sende data. Enheter som er i det lokale nettverket kan kommunisere med hverandre uten hjelp av internett.
Når det gjelder lokale nettverk, kan tilkoblingen til Internett gjøres via NAT (Network Address Translation) som erstatter privat IP-adresse med en offentlig IP-adresse. Private IP-adresser innenfor samme lokale nettverk er unike og kan ikke dupliseres.

Hva er forskjellen mellom offentlig IP og privat IP?

Hovedforskjellen mellom offentlige og private IP-adresser er avstanden de kan nå og hva de er koblet til. En offentlig IP-adresse er din identitet på Internett og sørger for at informasjonen du er leter etter på nettet kan finne deg. En privat IP-adresse brukes i et privat (lokalt) nettverk og sikrer en sikker forbindelse med andre enheter på samme nettverk.

Hva betyr statisk IP-adresse?

Den statiske IP-adressen tildeles av Internett-leverandøren (ISP) og dens karakteristikk er å alltid forbli den samme. I praksis endres den statiske IP-adressen aldri. Vanligvis tilskrives den servere eller annet viktig utstyr. Statisk IP foretrekkes ofte i bedriftsinnstillinger, mens dynamisk IP er mer populært for hjemmebruk.

Hva er fordelene med en statisk IP-adresse?

Statisk IP-adresse er mye enklere å sette opp og administrere med DNS-servere. Statisk IP-adresse gjør det også lettere for klienten å finne deg via DNS. Dette betyr at klienten lettere finner nettstedet ditt og/eller tjenestene som du tilbyr.
Den statiske IP-adressen forenkler eksternt arbeid gjennom bruk av et virtuelt privat nettverk (VPN) eller andre fjerntilgangsprogrammer.
Den statiske IP-adressen sikrer mer pålitelig kommunikasjon i ved telekonferanser eller annen tale- og videokommunikasjon, da det forenkler bruken av Voice over Internet Protocol, den såkalte VoIP.

Hva er ulempene med en statisk IP-adresse?

Den statiske IP-adressen er lettere å hacke fordi den er lett å identifisere plasseringen til serveren i det grenseløse rommet på Internett, den er dyrere enn en dynamisk IP og kan skape reelle problemer når det gjelder sikkerhet. Dessverre kan alle som har alle nyttige verktøy og ferdigheter for å bryte nettverket spore den fysiske plasseringen til enheten som den spesifikke statiske IP-en er knyttet til.